Documentos

Regulamento

Estatuto do Estudante Universitario
O Estatuto do Estudante Universitario establece o réxime xurídico do estudantado relativo a todas as actividades desenvolvidas ao longo das diferentes etapas formativas dentro do ámbito universitario.