Accesibilidade

O Departamento de Filoloxía Española e Latina procura que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais da web sexan independente dos dispositivos físicos e dos navegadores web empregados para tal fin, codificados con estándares técnicos de uso libre e gratuíto, e accesibles para navegadores adaptados a persoas con eivas ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

O deseño da web do Departamento de Filoloxía Española e Latina realizouse tendo en conta as recomendacións de accesibilidade para o segundo nivel de prioridade das directrices WAI (Web Accessibility Initiative) do W3C.